OFFSCEN

Organisasjon for Film og Scenekjempere i Norge

Hva er egentlig scenekamp?

Scenekamp er kunsten å skape troverdige kampscener på scene eller film, uten at noen kommer til skade. Alt arbeid er basert på koreografi og samarbeid mellom utøverne, med fokus på sikkerhet. Scenekamp gjøres både med og uten våpen, og bygger blant annet på historiske kampteknikker fra ulike fektesystemer.

Scenekamp kan beskrives som en kombinasjon av skuespill, kampteknikk, koreografi og illusjon.

Organisasjonen:

Hva er OFFSCEN?

Organisasjon For Film og Scenekjempere i Norge (OFFSCEN) er det norske underforbundet i Nordisk Scenekampforbund (NSFS), med søsterforbund i Sverige, Danmark, Finland og Estland.


NSFS er videre den eneste nordiske organisasjonen som er anerkjent av tilsvarende profesjonelt rettede organisasjoner i USA, Storbritannia, Canada og Australia. Vi er slik del av et stort internasjonalt nettverk.


Våre hovedoppgaver er å holde kurs for utøvere samt utdanne instruktører i scenekamp. Derved fremmer vi trygg og troverdig kamp på scene og skjerm.


Ledelsen i OFFSCEN blir valgt av medlemmene og består av Leder, Kasserer, Styremedlemmer og Varamedlemmer.

Styret

Jess Jones-Gauslå

Leder

Jess har vært medlem av OFFSCEN siden 2022.

Hun har jobbet med scenekamp og teater siden 2006 og har en master i skuespilll for teater og film fra Cal State LA


Hjemmeside

Ine Camilla Bjørnsten

Kasserer

Helene Martinsen

Sekretær

Helene har vært medlem av OFFSCEN siden 2019.

Hun jobber som scenekjemper og stuntkvinne, og utdanner seg for å bli lærer innen scenekamp.


IMDb

Johannes Eilertsen

Styremedlem

Anders Kippersund

Varamedlem


Lasse Friborg

Styremedlem

Svein Joar Gustavsen

Varamedlem

Joar har vært medlem av OFFSCEN siden 2005, og har bakgrunn innen drama/teater, sang/musikk og dans.


Hjemmeside