Testsystemet


Vår moderorganisasjon, Nordic Stage Fight Society, er en internasjonalt anerkjent paraplyorganisasjon for nasjonale scenekamporganisasjoner basert i de nordiske og baltiske landene.


NSFS har laget et testsystem for å kunne si noe om hvor mye trening og kunnskap en scenekjemper har og hva vedkommende kan brukes til. Detaljert beskrivelse finnes i NSFS-håndboka: http://nordicstagefight.com/handbook/


Det testes i 9 våpen, fordelt på 3 grupper, eller blocks. Man må ha ståkarakter i alle våpen i en block før man kan gå videre til neste.


Testene bedømmes i tre nivåer:

Fail - Utrygg på scenen. Strykkarakter.

Safe Pass - Trygg på scenen, men ikke klar for forestilling.

Performance Pass - Forestillingskvalitet


Tradisjonelt har man testet forestillingskvalitet bare i Block 3 våpen, men de siste årene har det også vært mulig å få Performance Pass i Block 1 og 2.


Når man har fått godkjent alle disse testene, har man tilgang til kurs på avansert nivå. 


Hvis man i tillegg har Performance Pass i minst tre våpen, kan man søke om opptak til lærertrening/mentorprogram.


Lærer

Lærertittelen var lenge det høyeste nivået i NSFS-systemet, og kravene til en lærer er i grove trekk at man skal være istand til å gå inn i en profesjonell teater-/filmproduksjon, koreografere passende kamp og lære opp skuespillerne som skal utføre den. For å nå dette nivået, kreves læretid hos en erfaren lærer samt godkjenning fra styret i NSFS.


KampKoreograf

Nå er det i tillegg mulig å få tittelen KampKoreograf. Dette er ikke et kursnivå/test, men en tittel som tildeles spesielt erfarne og kunnskapsrike instruktører/kampkoreografer.Hvis du trenger kvalifiserte scenekjempere/instruktører/koreografer, har vi en liste med medlemmer sortert etter kvalifikasjoner.
Standardvåpen og Block-inndeling


Det finnes et utall våpen som har vært brukt opp gjennom tidene, og alle har sine spesielle egenskaper og teknikker.

NSFS jobber først og fremst med europeiske våpen, og undervisningen fokuseres på 9 generelle våpenkategorier.


Block 1


Enhånds våpenteknikk og generell ubevæpnet kamp


Broadsword - Bredsverd

(Antikken til renessansen)


Kategorien favner sverd med relativt bredt blad som ble brukt mer til hugg enn stikk.

Den omfatter både enhånds og tohåndsvåpen og undervises ofte med våpen som kan håndteres både med en og to hender.

Rapier - Renessanse Kårde

(Renssanse og barokk)


Tidlig tung kårde som ble brukt både til hugg og stikk. De opprinnelige Rapierene er lange og tunge, så vi bruker som regel kortere og lettere våpen egnet for scenen. 

Unarmed - Ubevæpnet


Tenk barslagsmål. Dette handler om å slå, sparke og sloss uten at noen kommer til skade. Og kanskje det viktigste: å spille troverdige reaksjoner.

Block 2


Tohånds våpenteknikk


Sword and Shield - Sverd og Skjold

(Antikken til renessansen)


Enhånds bredsverd og skjold. Undervises som regel med viking- eller middelaldervåpen.

Rapier and Dagger - Kårde og dolk

(Renessanse og barokk)


Samme kårde som i Rapier, men med dolk i den andre hånden.

Quarterstaff - Stokk


Stokk med drøyt to meters lengde. Tenk Robin Hood og Lille John. Undervises ofte med BO staver på 1,8m

Block 3


Presisjonsvåpen og avansert ubevæpnet kamp

Smallsword - Hoffkårde

(17 - 1800-tall)


Lett kårde som primært ble brukt til stikk. Typisk duellvåpen.

Knife - Kniv


Korte blader på nært hold.

TMA (Theatrical Martial Arts)


Ubevæpnet, men i motsetning til Unarmed i Block 1, skal aktørene i TMA se ut som de er rutinerte kampsportutøvere. Undervisningen baseres gjerne på instruktørens kampsporterfaring, men gir ofte rom for at utøverne/elevene kan tilpasse koreografiene til sin egen kampsportbakgrunn.

Avansert


På avansert nivå varierer kursene.

Det kan være spesialisering på bestemte undergrupper av standardkategoriene, asiatiske våpen, skytevåpen, stuntteknikker etc.

Det er ingen tester på Advanced-nivå.